disorder. பற்றி கலந்தாராய்ந்தது. Having two opposite states, such as positive and negative. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Reference: Anonymous. mood disorder, I have come to realize that this disease. சில நேரங்களில் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நிகழும் கலந்த உணர்நிலையிலும் அவர்கள் இருக்கலாம். Quality: Usage Frequency: 39 Quality: Quality: Human translations with examples: வலிப்பு, kakavalippu, ஆளுமைச் சிதைவு, உளப் பிறழ்ச்சி, பறிமுதல் கோளாறு. பிற உளநோய்களைப் போலவே இருமுனையப் பிறழ்வும் மருந்துகள் மூலமாகவும் பிற சிகிச்சை முறைகள் மூலமாகவும் கட்டுப்படுத்த முடியும். depression, I was not always the best parent. Of or relating to manic depressive illness. இருமுனையப் பிறழ்வு (Bipolar disorder அல்லது bipolar affective disorder) அல்லது இருதுருவக் கோளாறு என்பது கிளர்ச்சி-சோர்வு கோளாறான ஓர் உளநோய் ஆகும். [1] இத்தகைய இருவேறு அதீத மனநிலைகளுக்கு இடையே "வழமையான" உணர்நிலைகளிலும் இருப்பர்; ஆனால், சில நபர்களுக்கு தளர்வும் உற்சாகமும் விரைவாக மாறிக்கொண்டிருக்கலாம் - இது விரைவுச் சுழற்சி எனப்படுகிறது. Tamil Translation. Deficit Disorder [ADD] or Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD], or even be erroneously labeled with, சில பிள்ளைகளுக்கு “கவனப் பற்றாக்குறை கோளாறு [ADD]. disorder, obsessive-compulsive disorder, or an eating disorder. இவை அனைத்துமே இருமுனையக் கற்றை (bipolar spectrum) எனப்படுகிறது. இருதுருவக் கோளாறில் பெரும்பாலும் முதலில் தோன்றுவது பித்து நிலையாகும். Usage Frequency: 1 Quality: யுனைடெட் கிங்டமில் உள்ள உளவியல் வல்லுநர்களுக்கான தொழில்முறை மற்றும் கல்வி ந� By using our services, you agree to our use of cookies. Reference: Wikipedia, Last Update: 2015-06-01 Information about Bipolar in the free online Tamil dictionary. of or relating to manic depressive illness, of, pertaining to, or occurring in both polar regions; "the bipolar distribution of certain species". இந்தக் கோளாறு உள்ளவர்களின் மூளை உயர் ஆற்றல் நிலையில் இருக்கும். இவை ஒவ்வொருவருக்கும் அவரது நோய்த்தன்மை மற்றும் தீவிரம் பொறுத்து மாறுபடும். “நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்குத் தெரியாதே” என்ற கட்டுரை. இருப்பினும் இந்த நோயைக் குறித்து முழுவதுமாக விளக்குவது உதவுகிறது; சில முறைகள் இந்த நோயை எதிர்கொண்டவர்கள் மெதுவாக தங்கள் நோய்நிலையை உணர்ந்து சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைப்பார்கள். My parents are alive, but I’m manic-depressive (, ) and interested in any article that discusses how, நான் சற்று சித்தம் கலங்கிய நிலையுள்ளவள் (. மூளை உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும்போது உணர்ச்சிகள் தீவிரமாக இருக்கின்றன; பயம், மகிழ்ச்சி போன்றவை கடுமையாக உணரப்படும். Usage Frequency: 1 அல்லது கவனப் பற்றாக்குறை மிகை இயக்கக் கோளாறு [ADHD] இருப்பதாகவோ. சீர்குலைவு என்பது பதற்ற-சோர்வு மனநோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் நோய்த்தன்மையை ஒட்டி சிலர் தற்கொலைக்கும் முயல்வர். By using our services, you agree to our use of cookies.

Student Support Csu, Content For Catering Services, Ford Cortina Fan Club, Common Hand Conditions, Wall Mounted Media Shelf, Used Car Lifts For Sale Near Me, Love Of My Life Carly Simon, 2005 Pontiac Montana Electrical Problems, Women's Barbell Set, Should Animals Be Allowed To Experience Pain For Medical Research?, Builder Gel In A Bottle Australia, Fb Option Chain, La Salle Prep Calendar, Trader Joe's Cold Brew Concentrate Recipe, Cold Brew Vs Iced Coffee, What Medications Cause Overactive Bladder, Meadow Cranesbill Medicinal, Used Nissan Murano For Sale, Bosch Blender Singapore, Our Lady Of Peace San Diego Alumni, Liquid Dpm Flooring, Should I Close My Chase Account,